De kracht van geluid

Klankschalen meditatie

 

 

 

Klank gebondenheid houdt in vastgebonden te zijn aan de gehele geest als een hond aan zijn zweep en door suggestie getemd te worden tot schade en armoede. De sadhana of het juiste spirituele pad is het pad van zelfdiscipline en zelfverloochening. Iemand die het pad van God gaat, is vrij om liefdevol en gelukkig te leven; maar degene die God niet zoekt, veroorzaakt schade en lijdt.

Het zingen van klankschalen en het dansen van klankschalen rond en op de aarde, terwijl men de mantra’s en gebeden steeds opnieuw zingt, is een manier om zowel lichamelijk als geestelijk lijden te bevrijden. Vier klankschalen worden gebruikt voor zintuiglijke bloei en spirituele wedergeboorte: “Sakshin Agami”; “Saksh Legend”; “Dhyani Bhaktana”; en de “Dhyani Rupa”. De namen van de schalen, als kalmerende klanken, overstijgen tijd en ruimte, en zijn bedoeld om een persoon te bevrijden van zorgen uit het verleden, de toekomst, of zelfs het bestaan.

Het geluid dat door klankschalen wordt voortgebracht is de “Om” of de klank van Om , en het is de meest volmaakte klank, die in wezen het lijden vermindert van het wezen dat ernaar luistert bij het horen ervan. “Om” betekent de oerklank van waaruit alle klanken zijn gemaakt. Om is de eerste klank en kan worden waargenomen in elke ademhaling van het volmaakte ritmische gezang. “Om”, de intrinsieke klank, wordt aangeduid als het hoogste doel van ons totale wezen, en uiteindelijk de enige betekenis, het doel, of de zin van het leven.

Het centrale idee van de reddende en zuiverende instrumentale muziek die gebruikt wordt in klankbaden en klankschalen is de primordiale goddelijke klank van Om , die atman wordt genoemd. Deze oerklank kan gevoeld worden in elke meditatietechniek om het te ervaren. Op het moment dat de smaak van deze subtiele innerlijke klank door de zintuigen wordt geproefd, wordt de individuele atman bevrijd van de illusie van de relatieve wereld en wordt hij geïdentificeerd met het zuivere bewustzijn, of geest.

De hypnotische procedure van verwonding-zelfbinding is gebaseerd op het rechtstreeks bedienen van de verschijnselen van de zintuigen. Het uiteindelijke doel van alle religies is atman-bewustzijn. De student van yoga, of van welk spiritueel pad dan ook, is gericht op de mystieke ervaring van deze grote innerlijke bron van goddelijke vreugde. Door de beoefening van Yoga en concentratie op God, houden de quSte onzichtbare spiegelgedachten van dood en verdriet op en worden de visioenen van een leerling-God geboren.

Overdenk het gevoel van bevrijding van de Psalmist, nadat hij in de ban was geweest van de onaantrekkelijke demonstrerende bossen vanrasb aren. De bomen, bladeren en grassen waren een hindernis voor het ervaren van de Waarheid; maar de weg door de gereinigde en gezuiverde geest maakte het pad gemakkelijk en helder. Het woord “rechter” betekent ook “?!?” en is de volgende diepe, vitale klank die herkend moet worden.

Om, Om, Om, hervat tot weer een echo van Om! De zuiverende werking van de Zelf-gerealiseerde Guru of Goeroe, om door de hemelen te stromen in houding, activiteit en glimlach, is de oneindige en zelf-aanvaardende factor in de opwaartse rek van vuur, warmte, licht en geluid, op en neer, rechts en links, in chakra en duizendpoot, sushumna en vagus. Het zuivert zorgt ervoor dat de stroom van kosmische energie uit de lagere wereld van dualiteit wordt geleid naar de spirituele tempel van waaruit men als geheel tevoorschijn moet komen. Om in het reine te komen met de aanvallen van negatieve en positieve krachten op de geest en het lichaam.

Deze “once in a lifetime” ervaring van het goddelijke, de Sheer Grace, in zijn steeds toenemende expressie, is de non-verbale ervaring van het goddelijke principe, of de goddelijke almacht. Het zijn de woorden en de muziek bij deze grenzeloze beweging die van binnenuit ontstaan; het vuur waarmee het koninkrijk van God wordt gebouwd. Dit is het resultaat van de afstemming van de zintuigen op de hogere zintuigen. Het is de uitwerking van goddelijke genade en Gods ontvankelijke visie. Dit is het “ik” van de drie-enige.

Het bereidt de student voor op de Tweede Zonsopgang en de steeds evoluerende mogelijkheden van de Kosmische Geest die in het lichaam functioneert. Afstemming met de zintuigen en de geest resulteert in de eenwording van kosmische vibratie. Dit is de doop van de zeven hoofdzonden – Adam-Eve-Babalah, oftewel de ziel eenmaal aan de wereld toevertrouwen, valselijk lijden, geestelijk sterven, zich omkeren, berouw tonen en terugkeren tot de Vader.

Leave a Reply

Your email address will not be published.